Calitatea şi mediul înconjurător merg la noi mână în mână

Acţionarea responsabilă din punct de vedere ecologic este o parte activă a politicii CWS-boco. Obiectivul nostru este ocrotirea maximă a resurselor şi un nivel înalt de protecţie a mediului înconjurător. Concret asta înseamnă: limitările emisiilor, consumul  economic de apă şi energie, controlul poluării apelor uzate şi evitarea deşeurilor inutile.

qualita_e_ambiente_290x290.jpg
sostenibilita_e_ambiente_290x193.jpg

Noi acţionăm durabil

Fiabilitatea şi protecţia mediului sunt componente semnificative ale filozofiei  firmei CWS-boco. Fiind un lider în domeniul calităţii şi inovaţiei pentru serviciile şi igiena textilă  firma noastră stabileşte o strategie clar definită şi concludentă.

Experţii noştri verifică deciziile  firmei precum şi procesele de producţie şi logistică în ceea ce priveşte  fiabilitatea şi relevanţa lor ecologică. Devotamentul şi angajamentul nostru faţă de mediul înconjurător este dovedit şi în practică – astfel, de exemplu, au prioritate întotdeauna produsele recondiţionate. Atât în dezvoltarea produselor noastre cât şi în achiziţionarea de materiale.

Resposabilitate pentru întreg ciclul de viaţă al produsului

Toate ofertele şi prestaţiile CWS-boco sunt oferite în regim de închiriere/vanzare.  Firma noastră este astfel responsabilă pentru întreg ciclul de viaţă al produselor – de la producţie, la utilizare şi îngrijire şi până la recondiţionare pe o durata de 3 ani.

qualita_290x193.jpg

Soluţiile pentru igiena grupurilor sanitare şi textilele sunt concepute, fabricate şi dezvoltate pe baza celor mai noi şi ecologice sisteme de productie. Cu un sortiment variat de soluţii pentru igiena grupurilor sanitare CWS-boco nu contribuie numai la protecţia mediului – ci prin utilizarea produselor sunt susţinute şi  firmele şi instituţiile publice să acţioneze responsabil din punct de vedere ecologic.

igiene_290x193.jpg

Igienă

Parteneri puternici pentru noua orientare ecologică a clientului

Serving nature“ este moto-ul CWS-boco – asta înseamnă pentru noi: a acţiona durabil în ceea ce priveşte protecţia mediului! Noi facem asta, bazându-ne pe resurse şi energie alternativă şi astfel minimalizăm emisiile poluante ale  echipamentelor folosite in efectuarea serviciilor noastre.

Reciclând ecologic apa şi revalorificând-o astfel durabil. Şi economisind energie şi curent şi păstrând consumul de apă la un nivel scăzut. Cu o tehnică de spălare eficientă şi procedee de spălare optimale noi renunţăm la procesele de curăţare chimice şi dăunătoare mediului şi scădem în acelaşi timp necesitatea de detergent.

Cea mai înaltă calitate pentru cele mai înalte pretenţii ale clienţilor

Noi vrem să o facem cât mai bine posibil! Prin iubirea noastră pentru detalii şi mare disciplină vă oferim servicii de cea mai înaltă calitate. Pentru a garanta calitatea continuu, procesele în curs de desfăşurare necesită controale regulate. CWS-boco îndeplineşte această necesitate prin implementarea unui management eficient al calităţii.

certificazioni_290x193.jpg

Managementul nostru al calităţii este certificat conform ÖNORM EN ISO 9001.

Această normă reglementează structura organizatorică şi cea a procesului operaţional. Procesele sunt transparente, obiectivele  firmei sunt accesibile şi inteligibile. Astfel fiecare colaborator îşi cunoaşte însemnătatea în lanţul de servicii precum şi obiectivul comun: cea mai înaltă calitate pentru cele mai înalte dorinţe ale clienţilor.
Directivele şi certificatele dau încredere

CWS-boco respectă directivele şi dovedeşte asta cu ajutorul certificatelor. Deoarece certificatele dau încredere. Şi pentru clienţii noştri, date vizibile!

Prezentarea certificatelor noastre:

  • Managementul calităţii conform ÖNORM EN ISO 9001:2008
  • Managementul mediului înconjurător conform ÖNORM EN ISO 14001:2004
  • Managementul igienei conform ÖNORM EN 14065:2003 (RABC)